UUDISED

Elamis- ja tööluba Norras

Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP; European Economic Area, EEA) kodanikele ei ole Norras tööle asumisel piiranguid. Alates 2009a. oktoobrist võivad Eesti kodanikud Norras elada ja töötada samadel alustel teiste ELi kodanikega, s.t. ei ole vaja taotleda elamis- ja tööluba. […]

Norra tööturg

Kollektiivlepingud LO - Landsorganisasjonen i Norge ehk Norra Ametiühingute Liit on suurim ja mõjuvõimsaim töövõtjate organisatsioon Norras. LO on üle 100 aasta vana. Norra tööturu korraldus erineb Eesti omast. Norra tööjõuturg on suures osas reguleeritud tööandjate ja töövõtjate organisatsioonide vaheliste kokkulepetega. Tööturu osapoolteks, kes töötamise tingimused läbiräägivad, on LO ja Norra Ettevõtete Liit – NHO, [...]

Norra tööstus- tootmis- ja ehitussektor

Tööstus- ja ehitussektoris on Norras valdkonniti kinnitatud palgakategooriad ning sätestatud miinimumtunnitasud. Ettevõtjail, kes tegutsevad nendes sektorites on oluline jälgida, et kohalike miinimumtasude maksmise vastu ei eksita. Norra maksuamet korraldab regulaarseid kontrolle ehitus-, tootmis- ja tööstusobjektidele. Lugege lisaks: Norra Tööinspektsiooni info Norras tegutsevatele välisettevõtetele  Täiendavalt tuleb ehitussektoris tegutseval tööandjal oma töötajatele taotleda ehitusplatsikaart (ByggID kort/Byggekort). Byggekort täidab [...]