Raamatupidamine

Raamatupidamine on palju enamat kui lihtsalt arvete väljasaatmine, vastuvõtmine, nende eest tasumine ning tulude kokkuarvestamine. See on väga mitmetahuline eriala, jaotudes eri valdkondadeks, millest igaühes on vajalikud spetsiifilised teadmised.

Raamatupidamise põhivaldkonnad jagunevad: MTÜ, äriühingu, korteriühistu ja FIE raamatupidamine. Igas neis on oma seadusepügalad ja aruandevormid mida järgida ning täita. Raamatupidamine hõlmab igas valdkonnas palgaarvestusi, statistikaaruannete koostamist ning ekspordi-impordiga tegelejatel ka tollieeskirjadega kursis olemist.

Meie spetsialistid on oma ala parimad, kes selles valdkonnas töötanud juba ligi 10 aastat.

Teame kõik, et rahaasjades on alati kõige olulisemaks pooltevaheline USALDUS. Ja usaldus on meie ettevõtte töös kõige olulisemaks märksõnaks. Seda nii ettevõtte siseselt kui ka väljapoole.
Lisaks sellele, et pakume Sulle usaldust ja kindlustunnet, et Sinu rahaasjade aruandluse ja maksude tasumisega on alati kõik korras, soovime kindlasti oma klientidega omada ka tihedat suhtlust. Oleme alati Sinu jaoks olemas ja vastame kõikidele tekkida võivatele küsimustele.

Just sel moel tagame Sulle rahu ning teadmise, et võid tegelda kõige muu vajalikuga peale raamatupidamise.

 

Saada päring:

Raamatupidamise teenused

 • Raamatupidamisalased konsultatsioonid
 • Raamatupidamise teenus erilahendusena
 • Raamatupidamise sisseseadmine
 • Jooksev raamatupidamine
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • Raamatupidamise varasemate perioodide korrastamine
 • Raamatupidamise aruannete koostamine
 • Põhivara arvele võtmine
 • Laoarvestuse pidamine
 • Maksearuannete koostamine
 • Statistikaaruannete koostamine
 • Majandusaasta aruannete koostamine (äriühing, MTÜ)

 

Hinnakiri

Eesti ettevõtetele Eesti seaduse alusel
Kannete arv Hind 
Kuni 50                          65,00 €
51 – 100                          100,00 €
101 – 150                          130,00 €
151 – 200                          160,00 €
201 – 250                          190,00 €
250 + kokkuleppel
   
Teenuse hind sõltub kannete arvust
Kannete arvu moodustavad algdokumendid. Algdokument on iga müügiarve, ostuarve, kulutšekk, panga väljavõte, kassa order jms.
 
1 algdokument = 1 kanne, erandiks on pangakonto väljavõte, mille iga rida = 1 kanne (samal kuupäeval toimunud sama sisuga tehingud koondatakse kokku üheks kandeks).
Lisaks:  
* Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile (elektrooniliselt)
* Põhivara arvestus (kuni 3 põhivara, iga järgnev 2 €/tk)
* Jooksvaid küsimusi puudutavat konsultatsiooni
   
Lisateenused  
* Palgaarvestus 5 € töötaja kohta
* Statistika aruande koostamine ja esitamine 20 €/h
* Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine paberkandjal 10 €
* Komandeeringuaruande koostamine 8 €
* Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine (ühekordne) 50 €
* Kontoplaani koostamine (ühekordne) 30 €/h
* Müügiarvete koostamine 3.50 € tk
* Pangaülekannete tegemine 0.5 € tk
* Arhiveerimine (sisaldab ka arhiivikausta)   3 € tk
* Raamatupidamise korrastamine ja taastamine 32 €/h
* Eelnevate perioodide raamatupidamise kontroll 32 €/h
* Raamatupidamis- ja maksukonsultatsioonid 32 €/h
* Kiirtöö (bilanss, kasumiaruanne, muud finantsaruanded) 32 €/h
* Printimine, koopiate tegemine 0.10 €/lk
* Majandusaasta aruande koostamine lepingulisele kliendile 95 €
Hinnale lisandub käibemaks 20%
   
Norras püsivat tegevuskohta omavatele Eesti ettevõtetele
Teenuse hind on tunnitasuga 95 €/h
Minimaalne kuine tasu on 1 tunni maksumus
Hinnale lisandub käibemaks 20%
   
Hinnas sisaldub  
* Igakuine raamatupidamisteenus
* Palgaarvestus  
* Käibedeklaratsioonide koostamine ja esitamine Norra Maksuametile
* Palgadeklaratsioonide koostamine ja esitamine Norra Maksuametile
* Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine Norra Maksuametile
Raamatupidamisteenus erilahendusena
Mõeldud neile, kes ei soovi kasutada regulaarselt raamatupidamisteenust.
Suunatud lepinguvälisele kliendile.
Nt. majandusaasta aruande koostamine, vanade perioodide korrastamine või vastavalt soovile mingi konkreetse arvestuse teostamine mingi aja vältel.
 Hind on kokkuleppeline
   
   
Dokumentide üleandmist saab teostada e-maili teel, kohale tulles või posti teel.