Norra uudised

Norra tööstus- tootmis- ja ehitussektor

Tööstus- ja ehitussektoris on Norras valdkonniti kinnitatud palgakategooriad ning sätestatud miinimumtunnitasud. Ettevõtjail, kes tegutsevad nendes sektorites on oluline jälgida, et kohalike miinimumtasude maksmise vastu ei eksita. Norra maksuamet korraldab regulaarseid kontrolle ehitus-, tootmis- ja tööstusobjektidele. Lugege lisaks: Norra Tööinspektsiooni info Norras tegutsevatele välisettevõtetele  Täiendavalt tuleb ehitussektoris tegutseval tööandjal oma töötajatele taotleda ehitusplatsikaart (ByggID kort/Byggekort). Byggekort täidab [...]