Ettevõtlus Norras

Poola töötajatele maksti palka sigarettides

Eelmisel aastal avastas Norra politsei riigis 254 tööalaste kuritegudega tegelevat võrgustikku. Ühe kontrolli käigus vesteldud poolaka sõnul maksti talle 3 nädala töö eest palka 1200 krooni ja tuhat sigaretti. Käesoleva artikli kirjutamise ajal on uurimise all on kolm isikut, kes teevad tööd Stavangeris asuva eramaja tellingutel. Rogalandi politsei A-krim grupp (tööõigusalaste rikkumiste kriminaaluurimise grupp) kahtlustab [...]

Ettevõtte asutamine Norras

Aktsiaseltsi asutamine on Norras suhteliselt lihtne protseduur. Äriregistrile tuleb ettevõtte registreerimiseks alati esitada lisaks registreerimisavaldusele järgmised dokumendid: […]

Ettevõtlusvormid Norras

1. Füüsilisest isikust ettevõtja 2. Välisettevõtete filiaalid 3. Aktsiaselts 4. Täisühing Välisettevõtted, kes soovivad alustada tegevust Norra turul peavad enne tegevuse alustamist registreerima oma ettevõtte Norra äriregistris. Lihtsaimaks vormiks seda teha on luua kas tütarettevõte Norras või Eesti ettevõtte filiaal. Kõiki ettevõtlusvorme on lihtne firma kasvades ümber vormistada aktsiaseltsiks, kuid vastupidine protsess on keerulisem. [...]

Norra tööturg

Kollektiivlepingud LO - Landsorganisasjonen i Norge ehk Norra Ametiühingute Liit on suurim ja mõjuvõimsaim töövõtjate organisatsioon Norras. LO on üle 100 aasta vana. Norra tööturu korraldus erineb Eesti omast. Norra tööjõuturg on suures osas reguleeritud tööandjate ja töövõtjate organisatsioonide vaheliste kokkulepetega. Tööturu osapoolteks, kes töötamise tingimused läbiräägivad, on LO ja Norra Ettevõtete Liit – NHO, [...]

Norra tööstus- tootmis- ja ehitussektor

Tööstus- ja ehitussektoris on Norras valdkonniti kinnitatud palgakategooriad ning sätestatud miinimumtunnitasud. Ettevõtjail, kes tegutsevad nendes sektorites on oluline jälgida, et kohalike miinimumtasude maksmise vastu ei eksita. Norra maksuamet korraldab regulaarseid kontrolle ehitus-, tootmis- ja tööstusobjektidele. Lugege lisaks: Norra Tööinspektsiooni info Norras tegutsevatele välisettevõtetele  Täiendavalt tuleb ehitussektoris tegutseval tööandjal oma töötajatele taotleda ehitusplatsikaart (ByggID kort/Byggekort). Byggekort täidab [...]