FOTO: ANETTE TORJUSEN / NRK

 

4. aprill

Tulumaksudeklaratsiooni (skattemelding) on võimalik elektrooniliselt esitada.
Tulumaksudeklaratsiooni (skattemelding) isikuvara ja töötasude kohta on võimalik paberkandjal esitada.

29. aprill

Kolmandale isikule tuludeklaratsiooni täitmise, muutmise ja esitamise õiguste delegeerimise tähtaja lõppemine. (Norras võib kolmas isik esindatava eest tuludeklaratsiooni täita ja esitada kui teda on selleks volitatud enne 29.04.2017.a.)

30. aprill

Aktsia-aruandlus – Aruandluse esitamise tähtaja lõpp.

Eraisiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaja pikendamise taotlus peab olema esitatud hiljemalt 30.04.2017

Omandimaksu ja tulumaksudeklaratsiooni (skattemelding) esitamise tähtaeg eraisikutele.

15. mai

Eraisiku enam-makstud tulumaksu tagastuse tähtaeg. (Maksutagastuse tähtaeg).

31. mai

Vähemmakstud tulumaksu ja maksuvõla tasumise tähtaeg. (Maksuameti poolt esitatud nõue väehmmakstud tulumaksu kohta)

Omandimaksu ja tulumaksudeklaratsiooni (selvangivelsen) esitamise tähtaeg füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE)

4. august

Tuludeklaratsioonide teise esitamistähtaja kokkuvõtted on valmis.

15. august

Eraisiku enam-makstud tulumaksu tagastuse tähtaeg (teise esitamistähtaja põhjal).

25. oktober

Tuludeklaratsioonide viimase esitamistähtaja kokkuvõtted on valmis.

15. november

Eraisiku enam-makstud tulumaksu tagastuse tähtaeg (viimase esitamistähtaja põhjal).

 

Allikas: Norra Maksuamet/Skatteetaten