Palju toimub automaatselt, kuid on kaks olulist asja, mida on vaja meeles pidada.

Kui sul oli maksuvabastuskaart (Frikort) eelmisel aastal, siis saadetakse sulle automaatselt maksuvabastuskaart ka käesoleval aastal. Probleemid võivad tekkida siis kui su sissetulekud lähevad suuremaks kui maksuvabastuseks määratud summa või kui sul on rohkem kui üks tööandja.

1.jaanuarist 2017.a tõsteti maksuvabastuskaardi piirmäära 50 000nok/aastas 55000nok’ile aastas. See tähendab, et sinu sissetulek 2017.a võib olla kuni  55000nok ja selle pealt makse ei ole vaja maksta.

Selle piirmäära sisse peavad jääma kõik sinule laekuvad sissetulekud nagu palk, haigusrahad, puhkuserahad ning samuti ka hüved nagu tasuta majutus ja toitlustus. Lisaks arvestatakse selle summa hulka ka puhkusetasud, mis sa oled eelmisel aastal välja teeninud kuid mis makstakse välja käesoleval aastal.

Juhul kui sa unustad või jätad maksuvabastuskaardi kahe või enama tööandja korral nende vahel „jagamata“, peab tööandja sinu palgast poole maksudeks kinni pidama.
Juhul kui sa ise maksuvabastuskaardi summat tööandjate vahel ei jaota, maksab esimene tööandja sulle töötasu, ilma makse kinni pidamata. Teine tööandja peab aga sinu töötasust kinni pidama 50%.

Sellisel juhul pead ootama järgneva aasta tuludeklaratsiooni esitamiseni, et ka teise tööandja poolt enammakstud maksud töötasult tagasi küsida.

Maksuvabastuskaardi jaotuse saad ise ära teha Norra maksuameti lehel 

Automaatne „uuendamine“

Juhul kui soovid maksuvabastuskaarti kasutada esimest korda, pead seda taotlema  Norra maksuameti lehel.

Juhul kui sul oli kehtiv maksuvabastuskaart eelmisel aastal, uuendatakse seda automaatselt ka sel aastal ning tööandjal on sellele elektrooniline ligipääs.

Juhul kui sinu töötasu ületab maksuvaba piirmäära, ei tasu muretseda. Kui sul on maksuvabastuskaart kuid sinu sissetulekud ületavad 55 000nok, pead taotlema Maksukaarti (Skattekort). Summa, mille oled teeninud ja mille pealt makse ei ole maksnud enne maksukaardi taotlemist, võetakse aluseks maksuprotsendi arvutamisel uue maksukaardi väljastamisel. Olenemata sellest, kas sul on eelnevalt olnud maksuvabastuskaart või mitte, arvutatakse sinu tulumaksu % kogu teenitud ja prognoositavatelt sissetulekutelt.

Jälgi ise maksuvabastuse piirmäära

Sinu kui maksumaksja kohustus on tellida maksukaart ja vastutada selle eest, et prognoositavate sissetulekute info, mida maksuametile esitad, oleks tõene.
NB! Kehtiva maksuvabastuskaardi korral maksuvaba piirmäära 55000nok ületamisel ei väljastata automaatselt maksukaarti.

Tagajärjeks unustatud maksukaardi tellimisel on tööandja kohustus töötaja teenistuselt kinni pidada 50% tulumaksu.  Selle saab tagasi taotleda järgneval aastal tuludeklaratsiooni esitades.

Allikas: dinside.no