Alates esimesest jaanuarist käesoleval aastal on trahvisummad valesti parkimise eest Norras ligi poole suuremad kui varem.

Kui eelmisel aastal oli trahv valesti pargitud auto eest keskmiselt 500 norra krooni, siis alates 2017 a. on summaks 900 krooni.
Uus parkimiskord näeb ette üle kogu riigi tegutsevate parkimist reguleerivate era- ja riiklike ettevõtete jaoks kehtivate reeglite ühtsustamist.

Kehtima hakkab 3 trahvimäära, millest valesti parkinute puhul lähtutakse:

  • Trahvisumma 300nok: Määratakse juhile, kes on ületanud tasuta parkimiseks ettenähtud aega ja ei ole lunastanud lisaparkimist võimaldavat piletit.
  • Trahvisumma 600nok: Määratakse juhile, kes on ületanud parkimisaja tasulises parklas või tasulisel parkimiskohal ja juhile, kes ei ole lunastanud parkimispiletit tasulisel alal parkimiseks.
  • Trahvisumma 900nok: Määratakse juhile, kes on valesti parkinud. Sinna alla käib nt parkimine invaliidi kohale, kõnniteele, ristmikule, jalakäijate alale ja aladele, kus on parkimise ja peatumise keeld.

Erafirmade parklad muutuvad odavamaks – riiklikult hallatavad parklad kallimaks

Parkimiskontrolör Stavangeris. FOTO: MARI FRIESTAD / NRK

Parkimiskontrolör Stavangeris. FOTO: MARI FRIESTAD / NRK

Vastuvõetud muudatuste tulemusel muutuvad parkimise hinnad eraparklates odavamaks, samas riiklikult hallatavatel parkimisaladel nagu näiteks Stavanger Parkering platsidel, kallimaks.

Transpordiminister Ketil Solvik-Olseni sõnul soovitakse tagada liiklejatele võrdsed õigused, kärpides erafirmade volitusi määrata trahvide suurust oma voli järgi.

Norra liiklusorganisatsioon NAF on teinud aastaid tööd selle nimel, et antud muudatus ellu viia. NAF esindaja Thor Jålund’i sõnul on pikemat aega olnud probleemiks väiksemad erafirmad, kes on trahvisuuruseid määranud oma suva järgi, peamise eesmärgiga võimalikult suurt kasumit teenida.

Valesti pargitud auto kõnniteel.

Valesti pargitud auto kõnniteel. FOTO: MARI FRIESTAD / NRK

Tema sõnul on hea, et nüüdste muudatuste järel teab iga juht, milliste trahvisummadega võib opereerida ning lihtsam on vormistada ning menetleda ka selle valdkonna kaebusi.
Samas ollakse loomulikult põnevil kuidas uued trahvimäärad liiklejate poolt vastu võetakse. Nii mõnegi jaoks võib 900 kroonine trahvisumma valesti parkimise eest põhjustada esialgu kergema shoki.

13.01.2017
Originaalartikkel: nrk.no