Kohalik omavalitsus välistab võimaluse, et lennuvälja võiks kasutada edaspidi muul otstarbel kui lennujaamana.

rygge_lennujaam_foto_jonolavnesvold_ntb_scanpix

 

 

Vaikne. Viimane tsiviillennuk tõusis Rygge lennuväljalt õhku selle aasta oktoobri alguses. Endiselt puudub selgus lennujaama edasise tegevuse kohta. FOTO: Jon Olav Nesvold/NTB ScanPix

 

Rygge lennujaama suurosaniku Orkla grupi kommunikatsioonijuhi Håkon Mageli sõnul on ettevõte lõpetanud lennundustegevuse Rygge lennujaamas ning leppinud kaasnevate kahjudega.

Viimasest tsiviillennuki maandumisest Rygge lennuväljale on möödas juba üle kuu. Samas on aega alla nelja nädala tähtajani, mille Norra Kaitsevägi on seadnud Rygge Lennujaamaga kasutuslepingu sõlmimiseks. Tänaseks päevaks ei ole ühtegi märki, mis kinnitaks, et kokkuleppele hakatakse mingilgi moel lähedale jõudma.

Juhul kui kokkulepet ei sõlmita, jääb lennuväli määramata ajaks kasutuseta.

Tulevik on tume

Suurosanik Orkla, kes omab 40% osalust Rygge tsiviillennujaamas, soovib tegevusega jätkata vaid juhul kui see on kasumlik.

Orkla esindaja sõnul loodeti kuni viimase hetkeni, et Ryanairi asemel tuleks turule uus lepingupartner, mis tagaks võimaluse lennutegevuse jätkamiseks. Kuna seda aga ei juhtunud, tundub hetkel, et tulevik on tume.

Kohaliku omavalitsuse sõnul ei kavatseta vastu võtta muudatusotsuseid Rygge lennuvälja kasutusvaldkonna tingimustes. Seega lähiaastatel saab ja võib lennujaama ainsaks tegevusvaldkonnaks jääda vaid lennuliikluse korraldamine.

Selle otsuse eesmärk on signaali saatmine omanikele, et lennujaama ei saa ümberehitada näiteks kaubanduskeskuseks ja kohaliku omavalituse peaeesmärgiks oleks lennuvälja ja lennujaama tegevuse taastamine.

Orkla esindaja sõnul on nemad selle otsusega nõus ning ei kavatse avaldada survet otsuse muutmiseks. Samuti ei ole plaanis teha Rygge lennujaama täiendavaid kulutusi ega investeeringuid.

Rygge lennujaama taustainfo

  • Oktoober 2007 – esimene charter-reis Rygge lennujaamast.
  • Veebruar 2008 – Moss Lennujaam, Rygge ametlik avamine
  • 2009 – Rygge’st saab 16 sihtkohaga Ryanair’i baas Norras. Selle lepingu allkirjastamine tõi kaasa lennujaama läbivate reisijate arvu kiire kasvu ja lennujaama majandusnäitajate positiivseks muutumise.
  • Laupäeval 29.oktoobril 2016 lahkus lennujaamast viimane lennuk.
    Seoses lennujaama sulgemisega kaotas töö 529 inimest. Lennujaama sulgemise peamise põhjusena tõid omanikud välja Norra valitsuse poolt kehtestatud täiendava „lennureisija-maksu“, mistõttu Rygge lennujaama suurklient Ryanair otsustas lõpetada lennud Rygge lennujaama.

Ilma Ryanair’ita ei peetud võimalikuks lennujaama kasumliku tegevuse jätkamist.

 

6.12.2016 nrk.no