Raadio digitaliseerimine Norras 2017 aastal tähendab seda, et enamik inimesi vahetab ka oma raadioaparaadid välja. Vältimaks ennatlikke eelarvamusi justkui toodetaks sellega seoses hulgaliselt ka prügi, juhib NRK koostöös Norra taaskasutusteadlikkuse tõstmise organisatsiooniga LOOP tähelepanu sellele, et ligi 93% vanast raadiost on taaskasutatavad materjalid.
Ja juhul kui inimene ei taha olemasolevat FM-raadiot veel prügimäele viia, on võimalik seda mõningate täiendustega kohandada ka DAB-kanalite kuulamiseks.
FM-raadiote, sealhulgas ka autoraadiote ümberseadistamiseks on vajalik vastava adapteri paigaldus seadmele.

Paljud raadiod muutuvad kasutuks

dab_raadio_vana_raadio_Raadio kui selline on läbimas suurt uuenduskuuri nii Norras kui kogu Euroopas. Vastavalt Digitalradio Norge poolt tellitud ja Digitalradioundersøkelsen (Digitaalraadiouuringukeskus) poolt läbi viidud uuringutele, on Norras ligi 7,9 millionit raadiot, mida otseselt puudutab FM-sageduselt üleminek DAB-sagedusele.

Paljud FM-raadiod saab teatud täiendustega seadistada ka DAB-sageduse kanaleid vastu võtma. Kuid eelduste kohaselt ootab meid lähitulevikus siiski ees suur raadiote väljavahetamise etapp, ütles Ole Jörgen Torvmark Digitalradio Norge tegevjuht. Selle protsessi käigus on oluline, et inimesed ei jätaks oma vana raadiot toanurka tolmu koguma vaid viiks selle jäätmejaama või kogumispunkti.

 

Raadio pole ainult prügi

2014 aastal moodustasid raadioaparaadid väga väikese osa (vaid 3,8%, kogukaaluga 5500 tonni) inimeste poolt kogumispunktidesse viidud elektroonika ja elektriseadmete jäätmetest. LOOP tegevjuht Marianne Holen lükkab ümber müüdi, et DAB-sagedusele üleminek põhjustab suurte, FM-raadiotest tekkivate, prügimägede tekke. – Otse vastupidi, kui inimesed tagastavad oma vanad raadiod jäätmejaama, saab enamuse materialidest võtta taaskasutusse.

Organisatsiooni LOOP eestvedamisel on Norras käivitatud ka elanike teavituskampaania seoses vanade raadiote kasutuskõlbamtuks muutumisega peale digiraadiole üleminekut. Üheks teabe edastamise vormiks on netileht www.sortere.no, mille vahendusel juhendatakse elanikke ja edastatakse infot prügi sorteerimise vajalikkuse kohta. Samuti leiab sealt infot vanade FM-raadiote kogumispunktide kohta igas piirkonnas üle kogu riigi.

Refereeritud artikkel radio.no