Norras sõltub haiguspäevade arv lastega kodusolemiseks erinevatest teguritest.
Ravikindlustus- (Folketrygdloven) ja Töökeskkonnaseaduse (Arbeidsmiljøloven) kohaselt on Norras tasustatud haiguspäevade arv seotud laste arvu ning sellega, kas lapsed põevad mõnd kroonilist haigust.

Kuid oluline on teada, et lapsevanema töösuhe peab olema kestnud vähemalt 4 nädalat, et tekiks õigus haiguspäevadele.

Lapsega võib tema haigse korral kodus olla kuni lapse 12-aastaseks saamiseni.

Samuti on oluline teada, et osalise töökoormusega töötades jääb haiguspäevade arv samaks kui täistöökohaga töötades.
Sama seaduse kohaselt võib haiguspäevi võtta ka siis kui haigestub lapsehoidja.

Haiguspäevade arv sõltub alljärgnevatest teguritest:

• Kui sul on lapsi 1-2, on õigus aasta jooksul võtta välja 10 täistöötasuga haiguspäeva
• Kui sul on lapsi 3 või rohkem, on õigus aasta jooksul välja võtta 15 täistöötasuga haiguspeva

• Kui oled üksikvanem ja kasvatad 1-2 last, on sul õigus 20’le täistöötasuga haiguspäevale
• Kui oled üksikvanem ja kasvatad rohkem kui kolme last, on sul õigus 30’le täistöötasuga haiguspäevale.
• Juhul kui kasvatad kroonilist haigust põdevat või puudega last, lisandub iga lapse kohta 10haiguspäeva.

Kroonilisteks haigusteks loetakse näiteks nii astma, diabeet kui ka tsöliaakia.
Nende lisapäevade taotlemiseks peab sinu perearst saatma vastava taotluse NAV’i (Norra Haigekassa), kes peab taotluse kinnitama.
Kui peres kasvab kroonilise haigusega või puudega laps, kehtib õigus haiguspäevadele kuni lapse 18 aastaseks saamiseni.
See, et lapsevanemal on õigus olla haige lapsega kodus, ei tähenda aga seda, et haiguspäevad peaks välja võtma ka juhul kui laps haiige ei ole.

23.11.2016 Dinside.no