Kõik, ka ajutiselt Norras tegutsevad välisettevõtted, sh alltöövõtjad, on kohustatud registreerima oma ettevõtte Norra Äriregistris (Brønnøysundregistrene).
Töötajate nimekiri ja töösuhet kinnitavad dokumendid tuleb esitada maksuametile (Skatteetaten). Töötaja on kohustatud end registreerima kohalikus politseijaoskonnas või elukohajärgses maksuametis, mis omab isikutuvastusõigust. Samuti peab töötaja taotlema endale Norra isikukoodi (D-nummer) ja maksukaardi (Skattekort), millel kehtestatud maksumäära järgi on tööandjal võimalik töötaja palgalt tulumaksu kinni pidada. Maksekaardi esitamata jätmisel peetakse töötaja töötasust kinni tulumaksu maksimaalmäära ehk 47,8% ulatuses.

Norra äriühingul on kohustus maksuametit informeerida, kui nende alltöövõtja on välismaalane ning edastada kõik lepingupartnerite andmed. Sel moel tagatakse, et maksuametile laekuvad välismaalastest töötajate nimed, aadressid mitmest allikast.