Kollektiivlepingud

LO – Landsorganisasjonen i Norge ehk Norra Ametiühingute Liit on suurim ja mõjuvõimsaim töövõtjate organisatsioon Norras. LO on üle 100 aasta vana.

Norra tööturu korraldus erineb Eesti omast. Norra tööjõuturg on suures osas reguleeritud tööandjate ja töövõtjate organisatsioonide vaheliste kokkulepetega.

Tööturu osapoolteks, kes töötamise tingimused läbiräägivad, on LO ja Norra Ettevõtete Liit – NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon. Kollektiivlepinguga määratakse kindlaks töötingimused ja töötasu.

Üldjuhul on töönädala pikkuseks 40 tundi, paljud ametiühingud on kokku leppinud 34 tunnise töönädala. Seadusega kehtestatud puhkuse aeg on minimaalselt 25 tööpäeva aastas. Naistele võimaldatakse aastast emapuhkust 80% palgaga või 10 kuulist puhkust 100% palgaga.

Samal teemal vaata lisaks: www.nav.no