Aktsiaseltsi asutamine on Norras suhteliselt lihtne protseduur. Äriregistrile tuleb ettevõtte registreerimiseks alati esitada lisaks registreerimisavaldusele järgmised dokumendid:

  • aktsiaseltsi asutamisakt,
  • aktsiaseltsi põhikirja projekt,
  • aktsiaseltsi asutamiskoosoleku protokoll,
  • panga originaaltõend aktsiakapitali minimaalseks sissemakseks, mis on kokku 30 000 NOK-i. Sellest esimene pool tasutakse asutamisel ja teise võib maksta esimese tegevusaasta lõppedes.

Sõltuvalt asjaoludest võidakse nõuda täiendavaid dokumente. Registreerimisavaldus peab kandma info juhatuse liikmete, nende asetäitjate ja tegevdirektori kohta, samuti muude isikute kohta, kes omavad õigust ettevõtte nimel dokumente allkirjastada. Ametisse peab olema määratud audiitor, kes omakorda on kohustatud vastava avalduse esitama, mis kinnitab talle antud volitusi.
Aktsiaseltsi asutamiseks vajalike dokumentide vormistamisel pakuvad abi ka erinevad Norra konsultatsioonifirmad ja advokaadibürood, kelle tasu vastava teenuse eest võib olla suurusjärgus 10 000 NOKi. Asutatud ettevõtte ostmine võib maksta umbes sama palju.

Täiendav info:

Ettevõtte asutamine: www.bedin.no
Maksuamet: www.skatteetaten.no
Äriregister (Brønnøysundregistrene): www.brreg.no
Tööinspektsioon: www.arbeidstilsynet.no
Töö- ja sotsiaalkindlustusamet: www.nav.no
Statistikaamet: www.ssb.no