Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP; European Economic Area, EEA) kodanikele ei ole Norras tööle asumisel piiranguid. Alates 2009a. oktoobrist võivad Eesti kodanikud Norras elada ja töötada samadel alustel teiste ELi kodanikega, s.t. ei ole vaja taotleda elamis- ja tööluba.

Tööandja jaoks on oluline teada, et Norrasse saabumisel tuleb töötajal end registreerida politseis või võõrtööliste registreerimisbüroos.
* Täpsemat teavet inglise keeles leiab Norra Migratsiooniameti kodulehelt: UDI (Utlendingsdirektoratet).
* Isikliku auto riiki toomise korra kohta loe siit.